Praktische info

*Bij een eerste afspraak hou ik een kort intakegesprek, kom dus zeker op tijd.

*De klant is zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens die hij/zij verstrekt bij het
intakegesprek. Eventuele wijzigingen dient de klant zelf door te geven.

*Alle info die tijdens de intake en de behandeling wordt gegeven, wordt vertrouwelijk behandeld.

*Voor het bijhouden van mijn klantenbestand wordt bij het maken van een afspraak steeds gevraagd
naar uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden zonder uw
schriftelijke toestemming NOOIT doorgegeven.

*Wanneer u te laat komt voor een geboekte massage, wordt deze tijd afgetrokken van de voorziene
duur van de massage en betaalt u het volledige tarief.

*Lange haren doet u best even in een staart.

*Wanneer u minstens 48 uur op voorhand een afspraak annuleert, wordt er niets aangerekend.
Indien u tussen de 48 uur en de 24 uur annuleert, dan word er 50% van de prijs aangerekend.
Annuleert u minder dan 24 uur op voorhand, wordt het volledige tarief aangerekend.

*Het is mogelijk om bij onvoorziene omstandigheden eenmalig en kosteloos een afspraak tot 24 uur
op voorhand te verzetten. Hiervoor neemt u best telefonisch contact op.

*Om optimaal van de massage te kunnen genieten, is het handig om uw smartphone even uit of op
stil te zetten. Verwacht u toch een belangrijk telefoontje, laat het me dan even op voorhand weten.

*Drink na de massage voldoende water of thee, dit om de vrijgekomen afvalstoffen zo goed mogelijk
af te voeren. Alcoholische dranken en koffie zijn niet aan te raden na een massage.

*Bij Shakti kan u NIET terecht voor erotische massages of aanverwanten. Klanten die hier toch op
inspelen worden verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.

*Shakti is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen
van de klant.

*Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart u tevens dat u Shakti niet
aansprakelijk zal stellen voor eventuele nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden zijn van de
behandeling die u werd gegeven.

*Betalen kan u contant of via payconic.

*Koorts, infectieziekten, open wonden en besmettelijke huidziekten zijn absolute contra-indicaties,
in dit geval mag er niet gemasseerd worden.